Biblioteka "Koronka"

Aktywna Oława 2024 – Mikrogranty rozdane!

Do 21 czerwca br. trwał pierwszy nabór wniosków do programu mikrograntowego „Aktywna Oława” 2024 skierowanego do organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców z pomysłami i chęcią do działań na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego. W pierwszym naborze zgłoszonych zostało 8 projektów na łączną kwotę 20 tys. zł, a to oznacza, że pula dostępnych środków przeznaczonych na realizację programu mikrograntowego została wyczerpane i kolejne nabory nie odbędą się.

Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

  • Oława na rowerach – Las Tajemnic (termin realizacji: lipiec-sierpień 2024),
  • Słodkie spotkania: Łączy nas lukier. Warsztaty Dekoracyjne (termin realizacji: lipiec-listopad 2024),
  • Mama zastępcza na wakacjach (termin realizacji: lipiec-sierpień 2024),
  • Aktywne lato z karate (termin realizacji: lipiec-sierpień 2024),
  • Świadome i zrelaksowane ciało (termin realizacji: sierpień-październik 2024),
  • Zielona Przyszłość: Międzypokoleniowe Warsztaty Ekologiczne. Performens z Roślinami i Samoobrona (termin realizacji: sierpień 2024),
  • Aktywni i Kreatywni (termin realizacji: lipiec-sierpień 2024),
  • Transplantacja – Twoja zgoda jest ważna (termin realizacji: sierpień-wrzesień 2024).

Gratulujemy! Do końca czerwca z liderami grup nieformalnych i przedstawicielami organizacji pozarządowych zostaną podpisane umowy na dofinansowanie projektów, a wraz z początkiem lipca rozpocznie się realizacja niektórych z nich.

O szczegółach będziemy informować poprzez stronę https://biblioteka.olawa.pl/aktywna-olawa/, w mediach społecznościowych oraz na plakatach eksponowanych w Ratuszu.

Operatorem programu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie przy wsparciu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Program jest finansowany ze środków Urzędu Miejskiego.