Biblioteka "Koronka"

Marcowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Zaginionej Historii Oławy

można określić jako „rewolucyjne”. W swoim wystąpieniu z cyklu „Oława nieoczywista” Grzegorz Serdeyński – posługując się dokumentami z Archiwum Państwowego we Wrocławiu – podważył powszechną wiedzę na temat historii oławskiego zegara ratuszowego. Już sam tytuł prezentacji: „Szwajcarska robota – czyli oławski zegar ratuszowy” wydaje się zaskakujący. Zgodnie z zaprezentowanym rachunkiem oławski zegar został w całości skonstruowany przez jedną osobę – wybitnego zegarmistrza Jacoba Salatha (sic!) z Brzegu. Według tezy Grzegorza Seredyńskiego zegar uruchomiono już w 1672 roku i dokonał tego właśnie Salath. Kolejni znani nam z opracowań zegarmistrzowie: Daniel Kraut i Rudolf Riebe (Riebo) mieli w późniejszych latach zajmować się tylko naprawami bądź regulacją, ewentualnie udoskonaleniami mechanizmu.

Dzięki prezentacji przygotowanej przez pana Grzegorza we współpracy z synem Michałem poznaliśmy także twórców pozostałych elementów „wyposażenia” wieży: ruchomych figur i tarcz zegarowych, dzwonów oraz kuli wieńczącej hełm ratusza. Prezentacja „Szwajcarska robota – czyli oławski zegar ratuszowy” przynosi wiele interesujących informacji. Cieszymy się, że dzięki Oławskiej Telewizji Kablowej materiał ten nie będzie „ulotnym” i w niedalekiej przyszłości zostanie wyemitowany w programie telewizyjnym, a później opublikowany w Internecie.

Kolejna prezentacja poświęcona była zabudowie rynkowej. Lesław Mazur tym razem pokazywał, jak na przestrzeni dziesiątków lat zmieniała się pierzeja wschodnia. Przygotowując prezentację autor sięgnął aż do rycin Fryderyka Bernarda Wernera z poł. XVIII w., a także do przedwojennych pocztówek. Pokazany materiał był bardzo bogaty i różnorodny. Znalazły się w nim także archiwalne zdjęcia autorstwa Bronisława Żydło oraz zdjęcia z archiwów prywatnych naszych klubowiczów.

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się 5. kwietnia  – czyli tradycyjnie w pierwszy piątek miesiąca. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.