Biblioteka "Koronka"

Ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Poszukiwaczy Zaginionej Historii Oławy.

Jako pierwszy z prezentacją nt. cmentarza żydowskiego w Oławie wystąpił Piotr Turek. Prelegent przedstawił pokrótce historię cmentarza, opowiedział o pochowanych tam osobach. Obecni na spotkaniu dowiedzieli się m.in. w którym roku miał miejsce pierwszy i ostatni pochówek, a także ile lat miała najstarsza pochowana tam osoba (była to Rosalie Glaser i miała 109 lat). Piotr Turek opowiedział też o planowanym oznaczeniu cmentarza. Wkrótce na jego terenie na ogromnym głazie ma pojawić się tablica.

Następnie Jerzy Kamiński przedstawił historię związaną z konserwacją pomnika św. Jana Nepomucena w Ratowicach. Zdjęcia z prezentacji oraz obszerny artykuł na temat pomnika: https://www.tuolawa.pl/artykul/32846,bo-my-jestesmy-wyczuleni-na-sztuke

Na zakończenie Lesław Mazur rozpoczął cykl dotyczący historii Rynku. Na grudniowym spotkaniu zaprezentował archiwalne oraz współczesne zdjęcia zachodniej pierzei.

Spotkanie tradycyjnie rejestrowała Oławska Telewizja Kablowa, aby wszyscy, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, mieli okazję zapoznać się z prezentowanymi treściami.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za niezwykle ciekawe historie oraz wszystkim Państwu za liczny i aktywny udział w tegorocznych spotkaniach.

Kolejne spotkanie Klubu – już w 2024 r. Serdecznie Zapraszamy!