Biblioteka "Koronka"

Zmiana Regulaminu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023 Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie wprowadza się następujące zmiany w treści Regulaminu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie:

Rozdział III, pkt 13 otrzymuje brzmienie:

Każda kara z tytułu przetrzymania zbiorów ponad ustalony termin powoduje blokadę konta czytelnika i brak dostępu do wszystkich usług bibliotecznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr 8/2023
REGULAMIN PiMBP w Oławie

Jak uniknąć kary za przetrzymanie zbiorów:

  1. Zwrot zbiorów w terminie pozwoli uniknąć naliczania kary.
  2. Można dwukrotnie przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonać osobiście w bibliotece, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Internetu.
  3. Zbiory biblioteczne to nasze wspólne dobro, każda osoba posiadająca kartę biblioteczną ma prawo z nich korzystać. Sytuacja gdy jeden czytelnik przetrzymuje zbiory uniemożliwia innym czytelnikom korzystanie z nich.