Biblioteka "Koronka"

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Zaginionej Historii Oławy

Październikowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Zaginionej Historii Oławy miało stały już, tradycyjny przebieg. Jako pierwszy wystąpił Grzegorz Seredyński z kolejnymi nieoczywistymi tezami związanymi z przeszłością naszego miasta. Prelegent poddał analizie portrety małżonki Jakuba Sobieskiego – Jadwigi Elżbiety. Zwrócił uwagę na podobieństwo Marii z obrazu „Zwiastowanie” do królewiczowej Sobieskiej. Przy okazji przypomniał o swoich  wątpliwościach dotyczących proweniencji obrazu. Według Seredyńskiego dzieło to nie mogło być wotum dziękczynnym królewiczowej za powrót męża z niewoli saskiej – powstało za wcześnie. Czas pokaże, czy ta teza się obroni.
Kolejnym punktem programu były prezentacje Lesława Mazura. Dotyczyły one ulicy 1 Maja i zmian jej zabudowy w różnych latach.
Na zakończenie pokazano kilka zdjęć archiwalnych z powojennej Oławy z prośbą skierowaną do obecnych na sali o pomoc w rozpoznawaniu widocznych na nich osób. To również jest już stały punkt planu klubowych spotkań.
Kolejne spotkanie odbędzie się 3. listopada. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.