Biblioteka "Koronka"

Sarkofag piastowskiej księżniczki Ludwiki (1657-1660) wrócił z pracowni konserwatorskiej na wystawę stałą Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej.

Tym samym zakończył się drugi etap dwuletniego zadania „Konserwacja XVII-wiecznych sarkofagów książęcych dzieci piastowskich Chrystiana i Ludwiki”. W 2022 r. został poddany konserwacji i restauracji sarkofag młodszego brata Ludwiki – Chrystiana Ludwiga (ur. 15 stycznia 1664, zm. 27 lutego 1664). Prace zostały wykonane w warszawskiej pracowni konserwatorskiej REWARS.

Te niezwykle cenne – nie tylko ze względu na wartość materialną, ale też historyczną –  barokowe zabytki ostatni raz były poddawane konserwacji w latach 30. ubiegłego stulecia. Do zbiorów Izby Muzealnej Ziemi Oławskiej zostały przekazane przez proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie z kolei trafiły z kościoła Matki Bożej Pocieszenia (obecnie Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia). W tym właśnie kościele pochowane zostały dzieci księcia legnickiego Christiana i Ludwiki z rodu Anhalt-Dessau, które urodziły się i zmarły w Oławie.

Mamy ogromną satysfakcję, że udało nam się doprowadzić do konserwacji naszych najcenniejszych obiektów jeszcze przed otwarciem Centrum Edukacji Historycznej w ratuszowych piwnicach (otwarcie jest planowane na koniec przyszłego roku).

Łączny koszt prac nad książęcymi sarkofagami (wraz z niezbędnymi ekspertyzami oraz transportem do i z pracowni w Warszawie) wyniósł 134.000 zł. Udało nam się zdobyć dofinansowanie na ten cel w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki finansowe MKiDN na realizację dwuletniego zadania „Konserwacja XVII-wiecznych sarkofagów…” wyniosły łącznie 64.200 zł.