Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Oławie

Strona główna

Filia nr 1

Filia nr 2

Czytelnia

Wypożyczalnia

Oddział Dziecięcy

Dokumenty Życia Społecznego

Izba Muzealna Ziemi Oławskiej

Dyskusyjny Klub Książki

Godziny otwarcia

Kontakt

W związku z "Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oławie.

 

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 1, 55-200 Oława (zwana dalej „Biblioteką”).

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Jest nim Wojciech Czerniak (adres e-mail: iod@biblioteka.olawa.pl).

 

O jakich danych mówimy?

 

Pozyskaliśmy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr karty bibliotecznej)
 • dane kontaktowe (telefon kontaktowy, adres poczty e-mail).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca następnego roku kalendarzowego od momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy).

 

 

Chodzi o dane osobowe, które są:

 • zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z usług Biblioteki m.in. zapisu do Biblioteki,
 • zbierane w celu przypomnienia o terminie zwrotu /rozliczenia się z/ materiałów bibliotecznych,
 • zbierane w celu zaproszenia na wydarzenia i imprezy organizowane przez Bibliotekę.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Pani/Pana dane?

 

Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek ochrony materiałów bibliotecznych wynikający z Ustawy o bibliotekach (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539; zmiany: w 1998 r. Nr 106 poz. 668, w 2001 r. Nr 129 poz. 1440, w 2002 r. Nr 113 poz. 984, w 2004 r. Nr 230 poz. 2390 i w 2006 r. Nr 220 poz. 1600.)

 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych:

 • umożliwienie założenie konta bibliotecznego w Bibliotece, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu w Czytelni – zgodnie z Regulaminem Biblioteki,
 • w celu kontaktu z użytkownikiem (poprzez pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny, jeśli użytkownik go udostępnił lub listem poprzez Pocztę Polską) i przekazania mu informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczanych materiałów bibliotecznych, o nieoddanych w terminie materiałach bibliotecznych i wynikających z tego karach regulaminowych, o realizacji zamówień międzybibliotecznych oraz zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę;
 • spełnienia obowiązku przekazywania danych statystycznych do GUS (dane podawane ilościowo);
 • w celu realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury;
 • inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych dotyczą audytu lub postępowania wyjaśniającego, badań naukowych i historycznych oraz potrzeby archiwizowania.

 

Komu przekazujemy dane?

 

Pani/Pana dane przekazujemy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Rynek 58, 50-116 Wrocław, która przetwarza je na zlecenie Biblioteki w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie Biblioteki.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do własnych danych?

 

 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • W celu zrealizowania wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych (iod@biblioteka.olawa.pl) lub osobiście w siedzibie biblioteki.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona biblioteka.olawa.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.